KONTAKTI

Biedrība “LATVIJAS PROFESIONĀLO AKTIERU APVIENĪBA”
Reģ.nr.: 40008081885
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV – 1050
E-pasts: info@aktieris.lv

 

NORMATĪVIE AKTI

kamols

LaPAA ir biedrība, tā dibināta un darbojas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam.

kamols

LaPAA ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas pārstāv izpildītāju – aktieru blakustiesības, to regulē Autortiesību likums un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.

kamols

LaPAA ik gadu atbilstoši valdes pieņemtam lēmumam izmaksā aktieriem nesēja atlīdzību, ko nosaka Autortiesību likuma 34.pants par legālu autoru/izpildītāju darbu kopēšanu personiskajām vajadzībām. Nesēju atlīdzības iekasēšanas un sadales kārtību nosaka MK Noteikumi nr. 321 par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību.

kamols

LaPAA ir radoša organizācija (pagaidām nereģistrēta KM radošo organizāciju reģistrā). Radošo organizāciju darbību regulē Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums.