KONTAKTI

Biedrība “LATVIJAS PROFESIONĀLO AKTIERU APVIENĪBA”
Reģ.nr.: 40008081885
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV – 1050
E-pasts: info@aktieris.lv

 

PAR LaPAA

Profesionāla radoša organizācija Latvijas Profesionālo aktieru apvienība (LaPAA) dibināta 2004. gada 26. martā. Tā pārstāv un apvieno Latvijas profesionālos aktierus.

kamols

LaPAA biedriem ir iespēja izvietot savas fotogrāfijas un anketas aktieru galerijā.

kamols

LaPAA pieņem aktieru tarifus, pēc kuriem ieteicams rēķināties, slēdzot līgumus.

kamols

LaPAA ir vienīgā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas Latvijā pārstāv aktierus – izpildītājus un veic viņu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

kamols

LaPAA aprēķina un izmaksā nesēju atlīdzību aktieriem (vai viņu mantiniekiem), atlīdzību par raidīšanu pēc noslēgtiem licences līgumiem ar raidorganizācijām.

kamols

Lai izpildītājs saņemtu aprēķināto atlīdzību, viņam (vai mantiniekam) jānoslēdz līgums ar LaPAA’u vai jāiesniedz LaPAA’i iesniegums.