KONTAKTI

Biedrība “LATVIJAS PROFESIONĀLO AKTIERU APVIENĪBA”
Reģ.nr.: 40008081885
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV – 1050
E-pasts: info@aktieris.lv

 

KĀ KĻŪT PAR BIEDRU

BIEDRA UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS

Aplūko vai lejupielādē šeit →

Lai iestātos Latvijas Profesionālo aktieru apvienībā, biedra iesniegums un biedra aptaujas anketa jāiesniedz uz vietas LaPAA birojā, Satekles ielā 2c, Rīga, LV-1050 vai aizpildītu un elektroniski parakstītu nosūtot uz epasta adresi lapaa@inbox.lv. Jaunajiem biedriem tiek piedāvāta fotosesija, trīs fotogrāfijas un anketa ar Jūsu piekrišanu tiks izvietotas mājas lapas galerijā. Galerijā tiek izvietoti tikai LaPAA biedri.

LaPAA statūti nosaka:
3.1.   Par Apvienības biedru var kļūt jebkurš Latvijas profesionālais aktieris, kas atbilst vienam no minētajiem kritērijiem:
3.1.1.    augstākā vai vidējā speciālā izglītība aktiera profesijā;
3.1.2.    vismaz 3 gadu darba stāžs aktiera profesijā LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajos valsts vai pašvaldības teātros;
3.1.3.    aktieri – brīvmākslinieki, kuru kandidatūras izvērtē Padome.

Aktieriem, kas nevēlas kļūt par LaPAA biedriem, kā arī aktieru-izpildītāju tiesību mantiniekiem piedāvājam noslēgt pārstāvības līgumu vai iesniegt iesniegumu atlīdzības izmaksai.