KONTAKTI

Biedrība “LATVIJAS PROFESIONĀLO AKTIERU APVIENĪBA”
Reģ.nr.: 40008081885
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV – 1050
E-pasts: info@aktieris.lv

 

Paskaidrojums – kā tiek sadalīta saņemtā atlīdzība

Paskaidrojums – kā tiek sadalīta saņemtā atlīdzība

Menedžere Diāna ievada datu bāzē visus raidījumus, kur aktieri veic māksliniecisku priekšnesumu: spēlē lomu, skaita dzeju, lasa prozu utt. Sabiedriskā TV un LR mums iesniedz atskaites, kas ne vienmēr ir pilnīgas, tās tiek salīdzinātas ar raidījumu programmā publicēto.
Reklāmas, portretu raidījumi, nelieli fragmenti netiek uzskaitīti. Netiek uzskaitītas arī fiksācijas, kas netiek atspoguļotas raidījumu programmās un maksas kanālos kā, piemēram, GO3, TET televīzija utt. Aktieru dziedāšanas administrēšana ar līgumu ir nodota Laipai, mēs to neadministrējam.
Datu bāzē tiek ievadīts raidījuma nosaukums, katras lomas vārds, 1.,2. plāns vai epizode, raidījuma kopējais garums. Datus par 1., 2. plānu vai epizodi mēs saņemam no producentiem vai režisoriem. Šo datu meklēšana ir galvenais iemesls, kāpēc reizēm kavējas izmaksas un aktieri zvana – kad būs naudiņa.
Katra no fiksāciju lomām ir novērtēta ar zināmu punktu skaitu, ko apstiprina padome. Lielākais punktu skaits ir galvenajai lomai kinofilmā, mazākais – epizodei raidlugā. Katru gadu notiek pārbaude par ievadīto datu pareizību un, vai dati ir pilnīgi. To veic Guntis Konstants, ar ko ik gadu slēdzam Uzņēmuma līgumu. Pārbaude parasti aizņem pāris nedēļas.
Tad LaPAA padome pieņem sadales lēmumu, kurā saglabāta nauda administrēšanas jeb tiesību pārvaldības izdevumiem (algām, komunālajiem, auditam u.c.). To izlietojumu var apskatīt atklātības ziņojumā. Pārējie līdzekļi tiek sadalīti izpildītājiem: LR licences atlīdzība tiek sadalīta par raidījumiem, kas skan LR, LTV licences maksa sadalīta licences raidījumiem, t.i. raidījumiem, par kuriem aktieris nav atdevis savas tiesības producentiem. Tie lielākoties ir visi vecie raidījumi, jo šobrīd prakse tāda, ka atlīdzībā par filmēšanos ietilpst arī tiesību nodošana, un par tiem raidorganizācija licences maksu nemaksā. Tukšo nesēju atlīdzība tiek sadalīta visiem uzskaitītajiem raidījumiem, to, protams, ir daudz vairāk.
Programma aprēķina katram izpildītājam pienākošos daļu, no kā tiek maksāts ienākuma nodoklis. Ja tajā gadā neto izmaksa pārsniedz 10 eiro, atlīdzība tiek izmaksāta izpildītājam vai viņa mantiniekam, kas ir “pieteicies” izmaksai, t.i. noslēdzis līgumu vai iesniedzis iesniegumu par izmaksu. Izpildītāja, kas ir “pieteicies” līdzekļi tiek uzglabāt LaPAA kontā līdz brīdim, kad viņa atlīdzības summa sasniedz 10 eiro neto.
Izpildītāju atlīdzība, kas nav “pieteikušies”, bet kam atlīdzība aprēķināta, tiek uzglabāta 3 gadus, pēc tam pievienota jaunai sadalei. Vai arī no tās tiek veikti atskaitījumi, piemēram, “Spēlmaņu nakts” žūrijas nominēto aktieru balvām.
Lai vienkāršotu izmaksas, lūgums visiem: ja jums mainās uzvārdi vai bankas konti, lūdzu dariet to mums zināmu ar e-pastu vai zvanot.

Nav komentāru

Komentēt